جزئیات دوره ها

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره ظرفیت مرکز آموزش عملیات
اصول و روش نمونه برداری - مجازی و وبینار چهارشنبه 18 تير 1399 چهارشنبه 18 تير 1399 60000 تومان 2/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
کنترل میانی تجهیزات آزمایشگاهی (مجازی و وبینار) چهارشنبه 25 تير 1399 پنجشنبه 26 تير 1399 95000 تومان 4/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ایمنی کار با مواد آزمایشگاهی (مجازی-وبینار) ﺳﻪشنبه 31 تير 1399 ﺳﻪشنبه 31 تير 1399 75000 تومان 1/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان