جزئیات دوره ها

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره ظرفیت مرکز آموزش عملیات
طرح اختلاط بتن مبتنی بر استاندارد ملی 6044 شنبه 16 اسفند 1399 یکشنبه 17 اسفند 1399 140000 تومان 2/50 شرکت تعاونی جامع علوم کاربردی خوارزمی