جزئیات دوره ها

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره ظرفیت مرکز آموزش عملیات
سیستم مدیریت کیفیت iso9001 چهارشنبه 23 آذر 1401 پنجشنبه 24 آذر 1401 200000 تومان 0/35 شرکت تعاونی جامع علوم کاربردی خوارزمی
تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه ISO/IEC 17025 : 2017 چهارشنبه 30 آذر 1401 پنجشنبه 1 دی 1401 600000 تومان 0/80 آراصدر توس