جزئیات دوره ها

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره ظرفیت مرکز آموزش عملیات
الزامات کلی و راهنما برای آزمون های میکروبیولوژیبر اساس استاندارد 9899 دوشنبه 22 خرداد 1402 ﺳﻪشنبه 23 خرداد 1402 800000 تومان 0/40 آراصدر توس